Når du har din egen virksomhed, skal du holde styr på virksomhedens økonomi. Det gør du ved at bogføre (holde regnskab med) dine indtægter og udgifter. På den måde gør du det også lettere for dig selv, når du fx skal indberette moms og lave årsregnskab. Årsregnskabet skal du bruge, når du skal oplyse dit over- eller underskud i dit oplysningsskema (det der tidligere hed selvangivelsen).

Her på siden kan du se videoer og læse om, hvordan du bogfører, laver skatteregnskab, håndterer bilag og laver fakturaer.

Prøv vores Bogføringsguide:

Få hjælp til at bogføre med Bogføringsguiden

Når du skal bogføre, er det en god idé at bruge et bogføringsprogram. Bogføringsprogrammerne kan som regel både bruges til at lave bogføring, moms- og skatteregnskab, til at skrive fakturaer til kunderne, lave lagerstyring og meget mere.

På nettet kan du finde bogføringsprogrammer, der passer til dit behov. Mange af programmerne er gratis.

Med bogføring holder du styr på:

 • Dine indtægter og udgifter
 • Hvor meget du skylder (dine passiver)
 • Hvad din virksomheds værdi er (dine aktiver: varelager, inventar, tilgodehavende osv.)

Se videoen Sådan bogfører du:

 

Se også videoen Sådan laver du dit skatteregnskab:

 

Regnskab: dobbelt bogholderi og årsregnskab (skatteregnskab)

I dit regnskab skriver du dine indtægter og udgifter, hvilket tilsammen giver årets resultat for din virksomhed. Det er din resultatopgørelse (salg/omsætning - udgifter = virksomhedens over- eller underskud). Det er det resultat, du skal oplyse i dit oplysningsskema (det der tidligere var kendt som selvangivelsen).

Læs om skat af egen virksomhed

Derudover indgår din virksomheds balance også i regnskabet. Balancen er din virksomheds værdi (aktiver), og hvordan den er finansieret (passiver).

Hver gang du har haft en indtægt eller udgift, bogfører du den også under balancen (aktiver eller passiver). Det kaldes dobbelt bogholderi. Det er en fordel at gøre det løbende, da man hurtigt mister overblikket, og det kan være svært at huske, hvad formålet med udgifterne var.

Tilsammen udgør resultatopgørelsen (indtægter minus udgifter) og balancen dit årsregnskab. Årsregnskabet viser alle de økonomiske aktiviteter, din virksomhed har haft i løbet af året. Skattestyrelsen kan via dit årsregnskab se, hvordan du har beregnet overskuddet eller underskuddet i din virksomhed. Se også afsnittet Konto og Kontoplan.

Eksempler på, hvordan du bogfører

 • Har du et salg til en kunde, bogfører du det som en indtægt i resultatopgørelsen og som et aktiv i balancen, da det er penge, du har til gode.
 • Køber du en maskine til din virksomhed, bogfører du beløbet som en hævning på fx din virksomheds bankkonto, og som et aktiv i balancen, da maskinen nu indgår som en del af din virksomheds værdi.

Hold styr på dine bilag

 • Giv dine bilag et bilagsnummer, når du bogfører dem og skriv nummeret på bilagene.
 • Brug fortløbende bilagsnumre, dvs. en rækkefølge fx 103, 104, 105 osv.
 • Sæt eventuelle papirbilag i nummerorden i et ringbind.
 • Gem bilagene i 5 år efter regnskabsårets udløb. Du må gerne gemme dem elektronisk.

Se videoen om, hvordan du håndterer dine bilag:

 

Bogfør hurtigst muligt

Du skal bogføre dine transaktioner (salg, køb, lån osv.) så hurtigt som muligt. Også selvom beløbet på fakturaen ikke er betalt.

Du skal så vidt muligt bogføre dine transaktioner i den rækkefølge, du har foretaget dem i.

Du kan selv stå for hele bogføringen eller lade en revisor, en bogholder, en medarbejder eller din ægtefælle stå for det hele eller dele af det. Det er dog stadig dig, der som virksomhedens ejer, er ansvarlig for bogføringen.

Kasseregnskab

Modtager du kontanter fra dine kunder, skal du føre et kasseregnskab. Det gør du ved at registrere alle ind- og udbetalinger hver dag. Du kan nøjes med at bogføre det samlede beløb dvs. alle ind- og udbetalinger, hvis du gemmer din kassebon (hvis du bruger et kasseapparat) eller din kassekladde (håndskrevet kvittering).

Du har pligt til at afstemme kassebeholdningen med kasseregnskabet. Det vil sige at tælle kassebeholdningen og sikre, at beløbet stemmer overens med kasseregnskabet. Er der difference mellem kassebeholdningen og kasseregnskabet, skal du bogføre differencen med det samme.

Når du laver dit regnskab (bogfører) skal du opdele dine indtægter og udgifter i mindre kategorier som fx reklame, husleje, vareindkøb, administration. En kategori kaldes også en konto. For eksempel kan du samle alle posteringer for husleje på én konto kaldet husleje.

På den måde får du også et overblik over din virksomheds økonomi.

Kontoplan

En kontoplan er en liste over alle de konti, du bruger til at bogføre. Du bruger kontoplanen, når du laver dit årsregnskab og til at regne ud, hvad du løbende skal betale i skat og moms.

Bruger du et regnskabsprogram, har du mulighed for at vælge en standardkontoplan. Regnskabsprogrammet vil så automatisk give de forskellige konti (vareforbrug, reklame osv.) fortløbende numre. Det vil også automatisk regne ud, hvor stort dit fradrag er, når du skriver dine udgifter ind i de forskellige konti.

Eksempel på en kontoplan for resultatopgørelse

I resultatopgørelsen for dit regnskab skriver du indtægter og udgifter, hvilket tilsammen giver årets resultat for din virksomhed, som du oplyser i dit oplysningsskema (det der tidligere var kendt som selvangivelsen).

Læs om oplysning af året resultat på Skat af egen virksomhed

Udgifter:

Indtægter:

Debet Kredit
 • Vareforbrug
 • Reklame
 • Repræsentation
 • Husleje
 • Kassedifferencer
 • Renteomkostninger
 • Salg (omsætning)
 • Rabat fra leverandører
 • Renteindtægter

Eksempel på en kontoplan for balancen

I balancen skriver du din virksomheds værdi (aktiver), og hvordan den er finansieret (passiver).

Aktiver:

Passiver:

Debet Kredit
 • Inventar
 • Afskrivninger på inventar
 • Varelager
 • Varedebitorer
 • Kasse
 • Bank
 • Købsmoms (indgående afgift)
 • Egenkapital (virksomhedens overskud
  og aktiver minus din gæld)
 • Privatforbrug
 • Kassekredit
 • Varekreditorer
 • Moms
 • Andre kreditorer

Hvis du sælger momspligtige varer og ydelser, skal du udarbejde en faktura.

Fakturaen skal indeholde:

 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Sælgers navn og adresse samt cvr-/se-nummer
 • Kundens navn og adresse
 • Varens art, mængde og pris
 • Leveringsdato (hvis den ikke er den samme som fakturadato)
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • Gældende momssats
 • Momsbeløbet

Du kan hente en fakturaskabelon her. Husk at gemme fakturaen som pdf, inden den udstedes, så der ikke kan rettes i den. Gem også et eksemplar af fakturaen som bilag til dit regnskab.

Se video om, hvordan du laver en faktura:

 

Forenklet fakturakrav

Hvis du sælger for under 3.000 kr. til en anden momspligtig virksomhed, kan du nøjes med en forenklet faktura, der indeholder oplysning om:

 • Virksomhedens navn og adresse
 • Virksomhedens registreringsnummer (cvr-nr.)
 • Fortløbende nummer (fakturanummer)
 • Udstedelsesdato (fakturadato)
 • Mængden og arten af de leverede varer/omfanget eller arten af de leverede ydelser
 • Det samlede omsætningsbeløb og momsbeløbets størrelse

Momsbeløbets størrelse oplyser du ved at skrive, at afgiften udgør 20 % af den samlede pris inkl. moms (svarende til 25 % af prisen ekskl. moms).

Læs mere om forenklede fakturaer i Den juridiske vejledning

Elektronisk fakturering til det offentlige

Sælger du til offentlige institutioner, skal du bruge elektronisk fakturering (indberet.virk.dk).

Se video om, hvordan du laver en forenklet faktura: 

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du lave et momsregnskab, der viser, hvor meget du skal indberette og betale i moms. Momsregnskabet er en integreret del af dit almindelige regnskab. Det er en fordel at bruge et regnskabsprogram, der også kan håndtere momsregnskabet.

Du skal huske at indberette moms, selvom du måske ikke har haft nogen aktivitet i indberetningsperioden (nulindberetning). Indberetter du ikke, laver vi et skøn. Det koster 800 kr. i afgift. Reagerer du ikke, skal du betale 800 kr. samt et gebyr på 65 kr. for hver af de efterfølgende skøn, vi laver.

Læs om momsregnskab

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.