Betaler du ikke en rykker til det offentlige til tiden, vil gælden blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Ønsker du at betale din virksomheds gæld, så ring til os på telefon 70 15 73 04. Vi kan oplyse en betalingslinje direkte over telefonen eller i et brev med Digital Post. Du kan også ringe til os, hvis du har spørgsmål til, eller har mistet, et brev fra os.

Se skatter og afgifter sendt til inddrivelse på din skattekonto

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter