Når du starter egen virksomhed, bliver du i skattemæssig forstand placeret i en af fire kategorier. Kategorien betyder noget for fradragsværdien af dine udgifter, om du skal betale arbejdsmarkedsbidrag, og om du kan fratrække underskud.

Guiden hjælper dig med at få svar på, hvilken kategori, der passer til din virksomhed, og vejleder dig til, hvad du skal gøre ift. registrering og skat.

Guide: Afklar din virksomheds skatteforhold

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter