Arbejder du frivilligt og ulønnet for en idrætsforening, behøver du ikke at oplyse det til Skattestyrelsen.

  • Du kan skattefrit få dækket nogle udgifter, når du er ulønnet, fordi foreninger kan udbetale visse skattefrie godtgørelser til sine ulønnede hjælpere.  
  • Får du løn for dit arbejde, skal du betale skat som af alt andet arbejde. Det skal klubben eller foreningen indberette til Skattestyrelsen. 
  • Hvis du får et vederlag på mindre end 1.500 kr. om året, bliver det dog ikke indberettet af foreningen. Du skal selv skrive det ind i rubrik 15 i din årsopgørelse.

Skriv dit vederlag i årsopgørelsen, rubrik 15

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter