Arbejder du frivilligt og ulønnet for en idrætsforening, behøver du ikke at oplyse det til Skattestyrelsen.

  • Du kan skattefrit få dækket nogle udgifter, når du er ulønnet, fordi foreninger kan udbetale visse skattefrie godtgørelser til sine ulønnede hjælpere.  
  • Får du løn for dit arbejde, skal du betale skat som af alt andet arbejde. Det skal klubben eller foreningen indberette til Skattestyrelsen. 
  • Hvis du får et vederlag på mindre end 1.500 kr. om året, bliver det dog ikke indberettet af foreningen. Du skal selv skrive det ind i rubrik 15 i din årsopgørelse.

Skriv dit vederlag i årsopgørelsen, rubrik 15

  • Kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse). Bemærk at frivillige ikke er begrænset af 60-dages-reglen i henhold til Ligningsloven, §7 M.
  • Telefonudgifter og internetforbrug: op til 2.400 kr. pr. år i 2019 (2.350 kr. i 2018).
  • Kostudgifter ved endagsarrangementer, der varer mindst fem timer: op til 80 kr. pr. dag (70 kr. i 2018).
  • Administrative omkostninger til for eksempel kontorartikler og porto: op til 1.450 kr. pr. år (1.400 kr. i 2018).
  • Til køb, vask og vedligeholdelse af beklædning, som fx sportstøj: op til 2.000 kr. pr. år (1.950 i 2018).
  • Idrætsdommere: op til 250 kr. pr. kamp og max 500 kr. pr. dag (satsen er uændret fra 2018).

Hvis foreningen udbetaler godtgørelser med højere beløb end de satser, der er nævnt ovenfor, bliver alle godtgørelser, som du har modtaget skattefrit, gjort skattepligtige.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.