Hvis du køber varer som fx spiritus, nødder og kaffe på internettet fra andre EU-lande og selv vælger at arrangere transporten, skal du betale en særlig afgift. Køber du derimod varer uden for EU, afregner transportøren/speditøren afgifterne på dine eller sælgers vegne.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter