Hvis du sælger din udenlandske ejendom, bliver det afgjort efter danske skatteregler, om og hvordan du skal beskattes i Danmark af en eventuel fortjeneste. Det er også muligt, at du skal betale skat i udlandet af en eventuel fortjeneste ved salget.

  • Du skal betale skat efter danske regler, når du sælger din udenlandske ejendom
  • Hvis du har betalt skat i udlandet ved salget, har du mulighed for nedslag i den danske skat

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter