Forældrekøb er, når du køber en ejerbolig for at leje den ud til dit barn. Ved forældrekøb skal du vælge mellem tre beskatningsmetoder.

Du skal betale skat af huslejeindtægten, men du skal ikke betale ejendomsværdiskat. 

Ret din forskudsopgørelse

Ret din årsopgørelse/oplysningsskema (tidligere selvangivelse)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter