Momsfri ydelser

Fx sundhedsbehandling og undervisning

Når du som selvstændig erhvervsdrivende sælger visse former for ydelser, kan de være fritaget for moms. Du skal ikke registreres for moms, men typisk for lønsumsafgift.

Registrer din virksomhed for moms på indberet.virk.dk

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?