Er du uenig i Motorstyrelsens værdifastsættelse af dit køretøj, kan du klage over afgørelsen til Motorankenævnet. Drejer din klage sig om afgiftspligten eller selve afgiftens beregning, skal du klage til Landsskatteretten.

  • Det koster 400 kr. at klage
  • Klagefristen er 3 måneder.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter