Dato for udgivelse
07 Oct 2016 08:53
Resumé

SKAT har i dag i Statstidende efterlyst ejerne af cirka 90 millioner kr. Pengene fordeler sig på omkring 8.500 konti i danske pengeinstitutter. Findes ejerne ikke inden for 12 måneder, tilfalder pengene statskassen.

 


Alle konti i danske pengeinstitutter skal have tilknyttet navn, adresse og CPR-/CVR-nr. eller lignende, der kan identificere ejerne. For omkring 8.500 konti mangler disse oplysninger. SKAT efterlyser derfor i dag i Statstidende ejere til disse konti. Kontiene er oprettet i danske pengeinstitutter og har et samlet indestående på cirka 90 millioner kr. Findes ejerne ikke inden 12 måneder, så tilfalder pengene statskassen.

 - Vi har ingen interesse i at inddrage pengene. Vi vil meget hellere have fundet ejerne, og derfor efterlyser vi ejerne i Statstidende, fortæller Johnny Schaadt, der er underdirektør i SKAT.

Inden ejerne bliver efterlyst i Statstidende skal pengeinstitutterne have haft kontiene spærret i mindst 2½ år forinden. Hvis ejeren ikke har identificeret sig over for pengeinstituttet i denne periode, så bliver kontoen efterlyst i Statstidende i 12 måneder.

- Samlet set bliver der brugt mindst 3½ år på at finde ejerne. Hvis det ikke lykkes at finde ejerne i den periode, så tilfalder pengene statskassen. Hvis man derimod mener, at man er én af de efterlyste ejere, så skal man kontakte pengeinstituttet, forklarer Johnny Schaadt.

SKAT har modtaget oplysninger fra 38 banker om de mange konti med et samlet indestående på cirka 90 millioner kr. Beløbene på konti svinger meget. Der er 114 konti med indestående på over 100.000 kr. og 1.720 konti med indestående på mellem 301 kr. og 500 kr. Kontoen med det højeste indestående, har 5,6 millioner kr. på bankbogen.

Se efterlysningen i Statstidende

To pengeinstitutter har fået udsættelse med indsendelse af oplysninger, og deres konti vil derfor først blive efterlyst i Statstidende i januar 2017.

Fakta:

  • SKAT har to gange tidligere - i 1998 og 2003 - efterlyst ejere til konti uden tilstrækkelig ejerinformation.
  • I 2003 efterlyste SKAT gennem Statstidende ejere til 4.877 konti med indestående på omkring 44 millioner kr. Heraf blev omkring 1.100 konti identificeret. 8,8 millioner kr. tilfaldt statskassen.
  • SKAT kan inddrage konti med indestående over 300 kr.
  • Når en konto mangler identifikationsoplysninger, så kan det for eksempel skyldes, at en person er fraflyttet landet og ikke har efterladt en ny adresse, eller at der ikke er givet tilstrækkelige informationer, da kontoen blev oprettet.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818