SKAT er en del af Skatteministeriets koncern, som omfatter Skatteministeriets departement og tre styrelser - SKAT, Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.

SKAT har ansvaret for den borger- og virksomhedsvendte skatteforvaltning, sagsbehandling og udvikling, herunder digitalisering og it-udvikling.

SKATs kerneopgaver er ligning og opkrævning af en række skatter og afgifter i henhold til gældende lovgivning. Det drejer sig om person-, erhvervs- og selskabsskat, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsværdiskatter, afgifter, moms og told. Herudover varetager SKAT opgaven med inddrivelse af offentlig gæld.

Skatteprovenuet

I 2017 forventer SKAT at opkræve ca. 954 mia. kr. i samlede skatter og afgifter.

På skatteministeriets hjemmeside kan du se, hvordan skatten er fordelt på skattearterog afgiftstyper.

Vi er 6.200 ansatte

Ved indgangen til 2017 har SKAT et driftsbudget på 5,3 mia. kr. og et personaleforbrug svarende til 6.200 fuldtidsansatte.