Et selskab i Danmark der indgår i en koncern, hvor koncernen flytter rundt på aktiviteter, skal overveje, om omstruktureringen indebærer ændringer for det danske selskab, som der skal tages højde for. Det kan fx være i forbindelse med, at koncernen optimerer forretningsgange eller produktion. Selskabet skal fx vurdere:

  • Om omstruktureringen i sig selv har skattemæssige konsekvenser, fx ved at koncernen, i det pågældende indkomstår, skal fastsætte en kompensation for, at det danske selskab ophører med en aktivitet, som et uafhængigt selskab ville have fortsat
  • Hvordan selskabets eksisterende koncerninterne transaktioner bliver påvirket af omstruktureringen
  • Om der opstår eventuelle nye transaktioner ved omstruktureringen.