Dette afsnit handler om de forskellige regler i forbindelse med flys ankomst og afgang fra toldlufthavne.

Anmeldelse ved ankomst

Lufthavnsmyndighederne skal give alle informationer om flys forventede ankomst og afgang til Toldstyrelsen. De skal også orientere Toldstyrelsen om uanmeldte flys ankomst.

Landsætning af passagerer og besætning og ombordtagning af passagerer, samt losning og lastning af varer skal forudanmeldes til Toldstyrelsen og må ikke påbegyndes, før tilladelse er givet. Dette gælder dog ikke for fly i rutefart, som flyver efter en forud meddelt fartplan.

Se TBEK § 80, stk. 1 og 8.

Toldstyrelsen kan altid regulere landsætning og ombordtagning af passagerer, og i særlige tilfælde kan Toldstyrelsen forbyde losning og lastning af varer. Toldstyrelsen kan også nægte adgang til et fly, indtil kontrollen er afsluttet. Se TBEK § 69, stk. 2.

Ankommer et fly fra steder uden for EU, eller er der uberigtigede varer eller proviant ombord, skal føreren af flyet eller luftfartsselskabets lokale repræsentant afgive en tolddeklaration til Toldstyrelsen. Se TBEK § 83, stk. 1 og 2. Deklarationen skal afgives på

  • blanket 12.010, Tolddeklaration for fly dansk tekst,
  • blanket 12.015, Tolddeklaration for fly, enkeltbladet, eller
  • blanket 12.016, Customs Declaration for aircraft, enkeltbladet.

Anden angivelsesmåde

Toldstyrelsen kan efter ansøgning tillade en anden angivelsesmåde end afgivelse af en skriftlig tolddeklaration. Se TBEK § 83, stk. 6.

Bestemmelserne vedrørende anmeldelse og afgivelse af tolddeklaration ved ankomst gælder ikke for fly, der ankommer til det danske toldområde direkte fra et andet sted i EU's toldområde, og som ikke medbringer uberigtigede varer som ladning eller proviant.

For flere informationer om proviantering under flyets ophold i lufthavnen, se afsnit F.A.28 Proviantering.

Afgivelse af tolddeklaration før afgang

Hvis et fly afgår til et tredjeland eller et andet sted i EU's toldområde, og hvis flyet medfører uberigtigede varer eller proviant, skal flyets fører inden afgang afgive en tolddeklaration til Toldstyrelsen. Deklarationen kan dog også afgives af en repræsentant for luftfartsselskabet.

Flyet må ikke afgå, før Toldstyrelsen har givet tilladelse.

Se TBEK § 84.