Indhold

Dette afsnit handler om kontrol med uberigtigede varer og proviant om bord på fly.

Uberigtigede varer eller proviant om bord på fly 

Toldstyrelsen kan forlange, at uberigtigede varer eller proviant om bord på fly, som befinder sig i det danske toldområde, forsegles.

Kan dette ikke ske på en forsvarlig måde, kan der mod betaling sættes toldvagt ved flyet, eller told og afgifter kan sikres ved depositum.

Der må ikke medføres uberigtiget proviant mv., medmindre flyet har påbegyndt en rejse, hvis endelige destination er uden for det danske toldområde. Dette gælder dog ikke for fly i rutefart, som har tilladelse fra Toldstyrelsen til at kombinere indenrigs- og udenrigsflyvning.

Se TDL § 14 stk. 2, 3 og 4, samt TBEK § 68.