Med forbehold af anvendelsesområdet for passiv forædling er EU-varer, som midlertidigt eksporteres fra EU's toldområde, omfattet af fritagelse for eksporttold, forudsat at de reimporteres. Se art. 277 i EUTK.