Når varer omfattet af en reeksportmeddelelse ikke føres ud af EU, erklærer toldmyndighederne meddelelsen ugyldig

  • efter ansøgning fra klareren, ELLER
  • indenfor 150 dage efter, at angivelsen er indgivet.

Se EUTK art. 275, stk. 2.