I tilfælde hvor der er indgivet en reeksportmeddelelse for varer, og det ikke længere er hensigten at føre varerne ud af EU, skal den person, som transporterer varerne fra udpassagetoldstedet til et sted inden for EU, underrette udpassagetoldstedet om, at varerne ikke vil blive ført ud af EU og angive MRN-nummeret for den reeksportmeddelelsen. Se GF art. 344.