Reeksportmeddelelsen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til at afslutte frizoneproceduren eller til at afslutte mindlertidig opbevaring. Se EUTK art. 274, stk. 3.

De oplysninger der skal indgives fra 1. maj 2016 i denne forbindelse svarer i al væsentlighed til de oplysninger, som hidtil har skullet indgives. Se DF art. 2, stk. 4, i kombination med DFO bilag 1. DF art. 2, stk. 4, er indsat  i DFO ved art. 55, nr. 1).