Fra det tidspunkt hvor det automatiserede eksportsystem (AES) er taget i brug, skal en reeksportmeddelelse som hovedregel indgives via dette system. Se DFO bilag 1 til.

Toldmyndighederne kan dog acceptere, at der benyttes handels-, havne eller transportoplysningssystemer til indgivelse af en reeksportmeddelelse.

Dette forudsætter, at de pågældende systemer indeholder de nødvendige oplysninger, og at disse foreligger inden varerne føres ud af EU.

Se EUTK art. 274, stk. 3, 2. afsnit.

I stedet for indgivelse af en reeksportmeddelelse, kan toldmyndighederne acceptere at modtage en meddelelse og få adgang til oplysninger i en reeksportmeddelelse i den økonomiske operatørs edb-system. Se EUTK art. 274, stk. 4.