Reeksportmeddelelse skal indgives til udpassagetoldstedet.

Se EUTK art. 274, stk. 2.