Når ikke-EU-varer, der

  • omlades i eller reeksporteres direkte fra en frizone eller
  • er under midlertidig opbevaring reeksporteres direkte fra en lagerfacilitet til midlertidig opbevaring

føres ud af EU's toldområde, og der dispenseres fra forpligtelsen til at indgive en summarisk udpassageangivelse, skal der indgives en reeksportmeddelelse for varerne.

Se EUTK art. 274, stk. 1.