Formålet med en reeksportmeddelelse er, at oplysningerne i denne gør det muligt at afslutte frizoneproceduren eller midlertidig opbevaring.