De oplysninger der skal indgives fra 1. maj 2016 ved indgivelse af en summarisk udpassageangivelse svarer i al væsentlighed til de oplysninger, som hidtil har skullet indgives. Se DF art. 2, stk. 4, i kombination med DFO bilag 1 og bilag 9, tillæg A. DF Art. 2, stk. 4 er indsat i DFO ved art. 55, nr. 1).