Det toldsted, hvor den summariske udpassageangivelse indgives, skal

  • straks registrere angivelsen ved modtagelsen
  • oplyse MRN-nummer til klarereren OG
  • i givet fald frigive varerne til udpassage af EU's toldområde.

Se GF art. 341.