Pr. 1. maj 2016 skal en summarisk udpassageangivelse i lighed med hidtil som hoveregel indgives elektronisk.

Toldmyndighederne kan dog acceptere, at der benyttes handels-, havne eller transportoplysningssystemer til indgivelse af en summarisk udpassageangivelse.

Dette forudsætter, at de pågældende systemer indeholder de nødvendige oplysninger, og at disse foreligger indenfor de relevante frister for oplysningerne tilstedeværelse.

Se EUTK art. 271, stk. 3, og i relation til frister afsnit F.A.27.1.3.4.

I stedet for indgivelse af en summarisk udpassageangivelse, kan toldmyndighederne acceptere at modtage en meddelelse og få adgang til oplysninger i en summarisk udpassageangivelse i den økonomiske operatørs edb-system. Se EUTK art. 271, stk. 4.