Den summariske indpassageangivelse skal indgives af transportøren.

Følgende personer kan i stedet for transportøren indgive den summariske indpassageangivelse

  • eksportøren
  • afsenderen
  • anden person i hvis navn eller på hvis vegne transportøren handler, ELLER
  • enhver person, som er i stand til at frembyde de pågældende varer for udpassagetoldstedet.

Transportøren dog hovedansvarlig for at indgive den summariske udpassageangivelse, og er således ansvarlig i et tilfælde, hvor det eksempelvis er aftalt, at eksportøren skal indgive den summariske udpassageangivelse, men undlader at gøre dette.

Se EUTK art. 271, stk. 3.