Den summariske udpassage udpassageangivelse skal indgives til udpassagetoldstedet.

Toldmyndighederne kan dog tillade at den summariske udpassageangivelse i stedet indgives til et andet toldsted, såfremt dette andet toldsted straks videregiver de nødvendige oplysninger til eller gør den tilgængelig elektronisk for udpassagetoldstedet.

Se EUTK art. 271, stk. 1.