Bestemmelserne om formaliteter forud for udpassage af varer findes i EU-toldkodeksens art. 271- 273, og i GF art. 341 - 342.