De bestemmelser der skal anvendes for summariske udpassageangivelser fra 1. maj 2016, svarer i al væsentlighed til de hidtil gældende regler.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for den angivelse som i visse tilfælde skal indgives forud for varers udpassage af EU´s toldområde.

Afsnittet indeholder: