Eksporttoldstedet attesterer varers udpassage for klarereren eller eksportøren i følgende tilfælde

  • når eksporttoldstedet har modtaget underretning fra udpassagetoldstedet om varernes udpassage,
  • når eksporttoldstedet også er udpassagetoldsted, og varerne er ført ud
  • når eksporttoldstedet finder, at dokumentation fremlagt i forbindelse med efterforskningsproceduren er tilstrækkeligt bevis for, at varerne er ført ud.

Se GF art. 334, stk. 1.