Hvis udpassagetoldstedet ikke er det samme som eksporttoldstedet, underretter udpassagetoldstedet eksporttoldstedet om varernes udpassage, som hovedregel

 • senest den første arbejdsdag efter den dag, hvor varerne har forladt EU's toldområde. Se GF art. 333, stk. 2, 1. afsnit.

Der gælder dog følgende undtagelser fra hovedreglen, hvorefter fristen er

 • senest den første arbejdsdag efter den dag, hvor skibet eller luftfartøjet, hvorpå varerne er lastet, har forladt lastningshavnen eller -lufthavnen, når det kompetente toldsted er
  • det toldsted, som er kompetent for det sted, hvor varer lastes på et skib eller et luftfartøj med henblik på transport til et bestemmelsessted uden for EU's toldområde, eller
  • det toldsted, der er kompetent for det sted, hvor varer - bortset fra varer under punktafgiftssuspension eller restitutionsvarer - lastes på et skib, som ikke er indsat i fast rutefart

Se GF art. 333, stk. 2, litra a) i .

 • senest den første arbejdsdag efter den dag, hvor varerne er henført under proceduren for ekstern forsendelse, når det kompetente toldsted er
  • afgangstoldstedet for forsendelsen i de tilfælde, hvor varer - bortset fra varer under punktafgiftssuspension eller restitutionsvarer - efter at være frigivet til eksport henføres til proceduren for ekstern forsendelse. Se GF art. 333, stk. 2, litra b).
 • senest den første arbejdsdag efter den dag, hvor forsendelsesproceduren er afsluttet, når det kompetente toldsted er
   • afgangstoldstedet for forsendelsen i de tilfælde, hvor varer - bortset fra varer under punktafgiftssuspension eller restitutionsvarer - efter at være frigivet til eksport henføres til en anden procedure for forsendelse end proceduren for ekstern forsendelse, såfremt
    • bestemmelsestoldstedet for forsendelsen er beliggende i et fælles forsendelsesland, ELLER
    • bestemmelsestoldstedet er beliggende ved grænsen i EU's toldområde, og varerne føres ud af dette toldområde efter at være passeret gennem et land eller et område uden for EU's toldområde.

Se GF art. 333, stk. 2, litra c) i .

BEMÆRK, at fristen i dette tilfælde indtil det automatiserede eksportsystem (AES) er taget i brug, er

 • den første arbejdsdag efter den dag, hvor
  • varerne henføres under den pågældende forsendelsesprocedure,
  • varerne forlader EU's toldområde ELLER
  • forsendelsesproceduren afsluttes

Se art. 333, stk. 7 i GF.

  • senest den første arbejdsdag efter den dag, hvor varerne er overtaget til transport under et gennemgående transportdokument, nå det kompetente toldsted er efter anmodning, det toldsted, der er kompetent for det sted, hvor varer omfattet af et gennemgående transportdokument bliver overtaget til transport ud af EU's toldområde af
   • jernbaneselskaber
   • postvirksomheder
   • luftfartsselskaber eller
   • rederier

forudsat varerne skal forlade EU's toldområde med jernbane, med post, ad luftvejen eller søvejen.

Se GF art. 333, stk. 2, litra d).

 • senest den første arbejdsdag efter den dag hvor udpassage af varerne er afslået. Se GF art. 333, stk. 3.

I de tilfælde, hvor varer omfattet af én eksport-eller reeksportangivelse overføres til et udpassagetoldsted, og efterfølgende på grund af uforudsete omstændigheder

 • forlader EU's toldområde gennem mere end et udpassagetoldsted, skal hvert toldsted, hvor der er frembudt varer, føre tilsyn med disse, indtil de er ført ud af EU's toldområde og underrette eksporttoldstedet om udpassagen. Se GF art. 333, stk. 4.

  BEMÆRK, at indtil det automatiserede eksportsystem (AES) er taget i brug, skal det toldsted, hvor forsendelsen først blev frembudt indsamle udpassageresultaterne fra de andre udpassagetoldsteder, og underrette eksporttoldstedet om varernes udpassage, når alle varerne har forladt EU's toldområde. Se GF art. 333, stk. 8.
 • forlader EU's toldområde i flere forsendelser, underetter udpassagetoldstedet eksporttoldstedet om udpassagen af hver enkelt forsendelse. Se GF art. 333, stk. 5.

  BEMÆRK, at indtil det automatiserede eksportsystem (AES) er taget i brug, skal udpassagetoldstedet først underrette eksporttoldstedet om varernes udpassage, når alle varerne har forladt EU's toldområde. Se GF art. 333, stk. 9.