Frigivelse af varer til udpassage forudsætter, de varer, der føres ud af EU's toldområde, er i samme stand som de var i, da

 • toldangivelsen eller reeksportangivelsen blev antaget, eller
 • den summariske udpassageangivelse blev indgivet.

Se EUTK art. 267, stk. 4.

Når varer, der skal føres ud af EU undergives toldkontrol, foretager udpassagetoldstedet denne på grundlag af de oplysninger, som er fremsendt af eksporttoldstedet.

Oplyser den person, der frembyder varerne, eller konstaterer udpassagetoldstedet

 • en mangel af varer i forhold til de varer, som er angivet til eksport, reeksport eller passiv forædling, underretter udpassagetoldstedet eksporttoldstedet om de manglende varer,
 • et overskud af varer i forhold til de varer, som er angivet til eksport, reeksport eller passiv forædling, tillades udpassage af de overskydende varer ikke inden, der er indgivet en eksport-eller reeksportangivelse, der omfatter disse. Denne angivelse kan indgives til udpassagetoldstedet,
 • en uoverensstemmelse mellem arten af de varer, der er angivet til eksport, reeksport eller passiv forædling og de varer, der frembydes for udpassagetoldstedet,
 • underretter udpassagetoldstedet eksporttoldstedet her om og
 • udpassage af de frembudte varer tillades ikke inden, der er indgivet en eksport-eller reeksportangivelse, der dækker de frembudte varer. Denne angivelse kan indgives til udpassagetoldstedet.

Se GF art. 332, stk. 1 - stk. 4.

Når varer er frigivet til udpassage, fører udpassagetoldstedet tilsyn med dem indtil, der er ført ud af EU's toldområde, se GF art. 333, stk. 1.

I de tilfælde, hvor varer omfattet af én eksport- eller reeksportangivelse, overføres til et udpassagetoldsted, og efterfølgende på grund af uforudsete omstændigheder forlader EU's toldområde gennem mere end et udpassagetoldsted, skal hvert toldsted, hvor der er frembudt varer, føre tilsyn med disse, indtil de er ført ud af EU's toldområde. Se GF art. 333, stk. 4.

Transportøren skal underrette udpassagetoldstedet om varernes udpassage ved alle følgende oplysninger

 • referencenummeret på forsendelsen eller nummeret på transportdokumentet
 • for varer frembudt i pakker eller containere, oplysning om antal pakker og containeridentifikationsnumrene
 • i givet fald eksport- eller reeksportangivelsens MRN-nummer

Har toldmyndighederne adgang til alle disse oplysninger gennem eksisterende handels-, havne- eller transportinformationssystemer, er transportøren ikke forpligtet til at underrette udpassagetoldstedet.

Den person, som overdrager varerne til transportøren, skal samtidig videregive oplysningerne til transportøren, og varerne kan lastes af transportøren med henblik på transport ud af EU's toldområde, når denne er i besiddelse af oplysningerne.

Se GF art. 332, stk. 5 og stk. 6.

Når udpassagetoldstedet efter anmodning er det toldsted, der er kompetent på det sted, hvor varer bliver overtaget til transport ud af EU's toldområde på grundlag af et gennemgående transportdokument, fremlægger transportøren efter anmodning fra toldmyndighederne oplysning om varerne i form af

 • eksportangivelsens MRN-nummer,
 • en kopi af det gennemgående transportdokument eller
 • referencenummeret på forsendelsen eller nummeret på transportdokumentet samt for varer frembudt i pakker eller containere, oplysning om antal pakker og containeridentifikationsnumrene

Se GF art. 333, stk. 6.