Varer, der skal føres ud af EU's toldområde skal frembydes for toldmyndighederne på udpassagetoldstedet af en af følgende personer

  • den person, som fører varerne ud af EU's toldområde
  • den person, i hvis navn eller på hvis vegne den person, der fører varerne ud af EU's toldområde handler
  • den person, som har ansvaret for transporten af varerne, inden de føres ud af EU's toldområde.

Se EUTK art. 267, stk. 2.