Udpassagetoldstedet er som hovedregel

 • det toldsted, som er kompetent for det sted, hvorfra varerne forlader EU's toldområde til et bestemmelsessted, der ligger uden for dette område. Se GF art. 329, stk. 1.

Der gælder dog følgende undtagelser fra hovedreglen, hvorefter udpassagetoldstedet er

 • det samme som eksporttoldstedet for varer, der forlader EU's toldområde i faste transportinstallationer. Se GF art. 329, stk. 2.
 • det toldsted, som er kompetent for det sted, hvor varer lastes på et skib eller et luftfartøj med henblik på transport til et bestemmelsessted uden for EU's toldområde. Se GF art. 329, stk. 3.
 • det toldsted, der er kompetent for det sted, hvor varer - bortset fra varer under punktafgiftssuspension eller restitutionsvarer - lastes på et skib, som ikke er indsat i fast rutefart. Se GF art. 329, stk. 4 og stk. 8.
 • afgangstoldstedet for forsendelsen i de tilfælde, hvor varer - bortset fra varer under punktafgiftssuspension eller restitutionsvarer - efter at være frigivet til eksport henføres til proceduren for ekstern forsendelse. Se GF art. 329, stk. 5 og stk. 8.
 • afgangstoldstedet for forsendelsen i de tilfælde, hvor varer - bortset fra varer under punktafgiftssuspension eller restitutionsvarer - efter at være frigivet til eksport henføres til en anden procedure for forsendelse end proceduren for ekstern forsendelse, såfremt
  • bestemmelsestoldstedet for forsendelsen er beliggende i et fælles forsendelsesland, ELLER
  • bestemmelsestoldstedet er beliggende ved grænsen i EU's toldområde, og varernes føres ud af dette toldområde efter at være passeret gennem et land eller et område uden for EU's toldområde.

Se GF art. 329, stk. 6 og stk. 8.

 • efter anmodning, det toldsted, der er kompetent for det sted, hvor varer omfattet af et gennemgående transportdokument bliver overtaget til transport ud af EU's toldområde af
  • jernbaneselskaber
  • postvirksomheder
  • luftfartsselskaber eller
  • rederier

forudsat varerne skal forlade EU's toldområde med jernbane, med post, ad luftvejen eller søvejen.

Se GF art. 329, stk. 7.

 • det toldsted, som er kompetent for det sted, hvor varer opbevares i frizone eller på midlertidigt oplag, når der skal indgives en reeksportmeddelelse. Se GF art. 329, stk. 9.