Varer, der føres ud af EU's toldområde, skal undergives toldtilsyn og kan undergives toldkontrol. Toldmyndighederne kan om nødvendigt fastlægge hvilken rute, der skal følges, og tidsfristen inden for hvilken, varerne skal være udført af EU's toldområde. Se EUTK art. 267, stk. 1.

Varer, der føres ud af EU's toldområde, omfattes efter omstændighederne af følgende:

 • godtgørelse af eller fritagelse for importtold
 • betaling af eksportrestitutioner
 • opkrævning af eksporttold
 • formaliteter der kræves i henhold til bestemmelser om andre afgifter
 • anvendelse af forbud og restriktioner, som er begrundet i hensynet til bl.a.
  • den offentlige moral,
  • den offentlige orden,
  • den offentlige sikkerhed,
  • beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed,
  • beskyttelse af planter,
  • beskyttelse af miljøet,
  • beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi og
  • beskyttelse af industriel og kommerciel ejendom, herunder kontrol over for
   • narkotikaprækursorer,
   • varer, der krænker visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og
   • penge, samt
  • hensynet til gennemførelsen af foranstaltninger til bevarelse og forvaltning
   • af fiskeressourcerne og
   • handelspolitiske foranstaltninger.

Se EUTK art. 267, stk. 3.

Ved frigivelsen af varerne til eksport, skal eksporttoldstedet fremsende oplysningerne i eksportangivelsen med eventuelle ændringer til det angivne udpassagetold, medmindre toldangivelse er foretaget i form af indskrivning i klarerens regnskaber. Se GF art. 330.