Bestemmelserne eksport og reeskport findes i EU-toldkodeksens art. 269- 270, i DF art. 248 - 249, og i GF art. 336 - 340.