Formålet med de regler, der finder anvendelse ved eksport af EU-varer og reeksport af ikke-EU-varer, er at sikre at alle gældende regler for eksport og reeksport af varer overholdes, herunder regler om forbud og restriktioner, handelspolitiske foranstaltninger, og i forhold til eksport regler om opgørelse af udenrigshandlen og restitutioner i forbindelse med landbrugsvarer.