Angivelsen forud for afgang skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for risikoanalysen af sikkerheds- og sikringsforhold. Se EUTK art. 263, stk. 4.

Indtil ibrugtagning af det automatiserede eksportsystem (AES), skal angivelsen forud for afgang indeholde oplysninger, der i al væsentlighed svarer til de oplysninger, som hidtil har skullet afgives i forbindelse med en angivelse forud for afgang. Se DF art. 2, stk. 4 i kombination med DFO bilag 1. DF art. 2, stk. 4 er indsat I DFO ved art. 55, nr. 1. I denne bestemmelse henvises til DFO bilag 9, og indholdet af dette svarer i forhold til angivelsen forud for afgang i al væsentlighed til indholdet af de hidtidige gennemførelsesbestemmelsers bilag 30A.

For en nærmere beskrivelse af de oplysninger, der skal afgives i angivelsen forud for afgang, henvises derfor til afsnit F.A.35.