Forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang påhviler den person, der indgiver toldangivelsen eller reeksportangivelsen. Se nærmere afsnit F.A.16.1.6.1, der også gælder for reeksport. Se EUTK art. 270, stk. 2.

Indgives angivelsen forud for afgang i form af en summarisk udpassageangivelse, påhviler det transportøren at indgive denne. Se nærmere afsnit F.A.35.

Hvis det konstateres, at varer, der skal føres ud af EU, ikke er omfattet af en angivelse forud for afgang, skal der indgives en sådan angivelse, medmindre der er dispenseret fra forpligtelsen hertil. Se GF art. 327.

Angivelsen forud for afgang skal indgives til det kompetente toldsted. Se EUTK art. 263, stk. 1.

Det kompetente toldsted for eksport er som udgangspunkt det toldsted, som er kompetent på det sted, hvor eksportøren er etableret, og det kompetente toldsted i forhold til reeksport, er som udgangspunkt det toldsted, hvor varerne frembydes. Se nærmere afsnit F.A.16.1.3.3, der også gælder for reeksport. Se EUTK art. 270, stk. 2.

En summarisk udpassageangivelse skal indgives til udpassagetoldstedet. Se EUTK art. 271, stk. 1.

På sigt vil behandling og udveksling af oplysninger om varer, der føres ud af EU, skulle finde sted elektronisk. Dette vil dog først gælde fra det tidspunkt, hvor det automatiserende eksportsystem (AES) er etableret. Se GF art. 326.

De bestemmelser, der skal anvendes fra 1. maj 2016 om pligt til at indgive en angivelse forud afgang for varer, der skal føres ud af EU, svarer i al væsentlighed til de hidtil gældende bestemmelser. For en nærmere beskrivelse heraf henvises derfor til afsnit F.A.35.