Bestemmelserne om formaliteter forud for udpassage af varer findes i EU-toldkodeksens art. 263- 266, i DF art. 244 - 245, og GF art. 326 - 328.

Disse bestemmelser erstatter den hidtil gældende toldkodeks art. 182a - 182d og de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelsers art. 592a - 592g.