Indhold

Dette afsnit indeholder orientering om bestemmelserne for varetransport i faste installationer (rørledninger).

Varetransport gennem faste installationer

Når ordningen for EU-forsendelse finder anvendelse, tilpasses formaliteterne, for varetransport gennem faste installationer. Der er ikke krav om sikkerhedsstillelse for proceduren, se EUTK art. 89, stk. 8, litra b.

Varer, der transporteres gennem faste installationer, betragtes som angivet til proceduren for EU-forsendelse

  • På ankomsttidspunktet til EU's toldområde gennem faste installationer
  • På tidspunktet for deres indførelse i faste installationer, hvis der er tale om varer, der allerede befinder sig i EU's toldområde.

Se GF art. 321, stk. 1 og 2.

Varernes status som EU-varer fastslås efter bestemmelserne i afsnittet om T-2 L-dokument eller andet dokument.

Den ansvarlige person for proceduren, er operatøren for den faste installation, over hvis område varerne kommer ind i EU. Det kan også være operatøren, hvor transporten begynder, der betragtes som den ansvarlige person. Operatøren for den faste installation skal være etableret i EU.

Se GF art. 321, stk. 3.

Den ansvarlige for proceduren aftaler de nærmere metoder for toldtilsyn med toldmyndigheden.

Operatøren for den faste installation betragtes som transportøren.

Proceduren for EU-forsendelse betragtes som ophørt, når varerne, der transporteres gennem faste installationer, kommer ind i modtagerens installationer, distributionsnet eller er udført. Den tilhørende handelsmæssige bogføring etc. skal foretages.