Indhold

Dette afsnit handler om kontrol og rykkerprocedure for forsendelsens ophør.

Afsnittet indeholder:

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter