Indhold

Dette afsnit handler om varer, der transporteres med skib.

Der er overgangsbestemmelser for den papirbaserede fremgangsmåde med anvendelse af transportdokumenter som forsendelsesangivelse, for varer, der transporteres ad søvejen. Overgangsbestemmelserne betyder at de gamle regler for denne procedure kan anvendes frem til opgraderingen af NCTS, der forventes at være klar i 2019.

Reglerne er beskrevet i artikel 24, stk. 1, artikel 26, artikel 29 og artikel 46-51 i DFO.

Der er overgangsbestemmelser for den elektroniske fremgangsmåde med anvendelse af transportdokumenter (elektronisk manifest) som forsendelsesangivelse, for varer, der transporteres ad søvejen. Overgangsbestemmelserne betyder at de gamle regler for denne procedure kan anvendes frem til 1. maj 2018, såfremt søtransportselskaberne ikke har opgraderet de systemer, som er nødvendige for anvendelsen af et elektronisk transportdokument som forsendelsesangivelse.

Reglerne er beskrevet i artikel 24, stk. 2, artikel 26-29 og artikel 52-53 i DFO, jf. kodeksens artikel 233, stk. 4, litra e.

Afsnittet indeholder: