Indhold

Dette afsnit handler om, at der kan anvendes særlige typer af forsegling af transportmidler m.fl.

Afsnittet indeholder:

Reglerne vedrørende særlige plomber står i artikel 299-302 i GF og artikel 197 i DF.