Virksomheden skal efter aftale med bestemmelsestoldstedet underrette toldstedet om de pågældende forsendelser med tilhørende referencenumre i Toldstyrelsens toldsystem eller i manifestsystemet. Dette kan ske ved at skrive de/det pågældende referencenummer i forsendelses-ledsagedokumentet.

Virksomheden skal på transportørens anmodning udstede et ankomstbevis (TC11), hvori erklæres, at dokumenterne og varerne er overgivet til virksomheden, jf. bilag 72-03 i GF.

Virksomheden skal inden for ekspeditionstiden, som er hverdage mellem kl. 8.00-16.00, underrette Toldstyrelsen om de forestående ekspeditioner. Fristen er senest 15 minutter før varernes ankomst. Forudanmeldelsen sker elektronisk til toldsystemet. Hvilke koder mv. der skal benyttes til det enkelte bestemmelsestoldsted, fremgår af virksomhedens bevilling som godkendt modtager.

Bortfaldet af forudanmeldelse i toldsystemet for godkendt modtager, ligesom for godkendt afsender, vil af tekniske årsager først ske på et senere tidspunkt.

Når forsendelse, der er startet i beredskabsproceduren, ankommer til den godkendte modtagers adresse, skal den godkendte modtager straks indsende forsendelses-ledsagedokumentet eller kopi 4 og 5 af forsendelsesangivelsen til bestemmelsestoldstedet. Angivelsen skal være påført oplysning om ankomstdato, referencenummer i toldsystemet eller manifestsystemet, eventuelle forseglingers tilstand og uregelmæssigheder.

De nærmere regler for afslutning af forsendelsesangivelser og udfærdigelse af losningsrapport fremgår af selve tilladelsen.

Virksomheden hæfter som ekspeditør for told og afgifter efter Skatteministeriets bekendtgørelse om toldbehandling, TBEK.