Virksomheden skal have truffet aftale med Toldstyrelsen om plombering. Plomberne skal være godkendt af Toldstyrelsen og følgende plombetyper er i øjeblikket godkendt:

  • Tyden metal band seal, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
  • Envopack Posilock segl, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
  • Domino metal segl, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
  • Cash bag segl, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
  • Cable Breakaway segl, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer
  • Tyden ALUM-A-LOC WIRE SEAL, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
  • FLEXIGRIP 500 WIRE SEAL, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer. Wire seal HSO43, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
  • Pull-tight-seals med betegnelsen "ONESEAL PTW 5.0mm", der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer.
  • Miladan T-seal, der fra leverandørens side er fortløbende nummereret, forsynet med mærket "DK" samt den pågældende virksomheds CVR-nummer. For visse forsendelser af kødvarer, bliver der af eksportvirksomheder påsat en særlig veterinærplombe af mærket "One-seal". Det kan fx være i forbindelse med udførsel af varer med eksportrestitution. Denne forsegling kan ikke erstatte den forsegling, der skal anvendes ved forsendelse af varer. Toldforsegling skal under alle omstændigheder påsættes.

Der skal foretages kolliforsegling i tilfælde, hvor forsegling af rum (køretøj eller container) ikke finder sted. Kolliforsegling kan kun finde sted, hvis varerne er emballeret på en sådan måde, at der ikke kan udtages varer, uden der umiddelbart enten kan ses brud på emballagen eller på forseglingen. Til kolliforseglingen skal der anvendes toldsnøre. Snøringen skal foretages som krydssnøring, og der skal anvendes rulleplombe. Hertil anvendes plombetang, der er forsynet med det tildelte tilladelsesnummer, som præges i plomben.

Hvis varernes identitet kan fastholdes alene ved varebeskrivelsen i rubrik 31 i forsendelses-ledsagedokumentet eller i de supplerende dokumenter, kan transporten dog ske uden forsegling (fx ensartede, let identificerbare varer eller varer, hvis identifikation kan ske på grundlag af et fabrikationsnummer el. lign.).