Nedenfor er anført nogle af de forenklinger, der er mulighed for i forbindelse med at en forsendelse enten startes, eller at den afsluttes. Der redegøres nærmere i de efterfølgende afsnit.

  1. Status som godkendt afsender (F.A.20.7.4) 
  2. Status som godkendt modtager (F.A.20.7.5)
  3. Anvendelse af særlige typer segl (F.A.20.7.6)

Herudover kommer der yderligere forenklinger i takt med, at det nuværende forsendelsessystem NCTS bliver opdateret.

Se endvidere EUTK art. 233, stk. 4.

Se også afsnit F.A.20.7.9 og F.A.20.7.10. Der er fortsat mulighed for forenklinger for skibe og fly, der i dag har mulighed for at anvende manifestet, til at oplyse toldmyndighederne om varernes status mv.