Indhold

Dette afsnit handler om forsendelser, der startes op i standardproceduren på et afgangstoldsted.

Indtil opgraderingen af det elektroniske forsendelsessystem (NCTS) er færdiggjort, hvilket forventes færdiggjort ultimo 2023, anvendes de hidtidige gældende datakrav for udfyldelse af en forsendelsesangivelse. Dette gælder for både TIR-carnetdata samt data vedrørende EU-forsendelse, se GF art. 273, stk. 1-3, jf. EUTK art. 16, stk. 1, og bilag 9, DFO tillæg C2.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag F.A.20.6.1
  • Standardproceduren for ekstern EU-forsendelse (T-1 varer) F.A.20.6.2
  • Standardproceduren for intern EU-forsendelse (T-2 varer) F.A.20.6.3
  • Proceduren ved afgangstoldstedet for ekstern EU-forsendelse (T-1 varer) F.A.20.6.4
  • Proceduren ved afgangstoldstedet for intern EU-forsendelse (T-2 varer) F.A.20.6.5
  • Hændelser undervejs F.A.20.6.6
  • Proceduren ved grænseovergangsstedet F.A.20.6.7
  • Proceduren ved bestemmelsestoldstedet. F.A.20.6.8