Samlet sikkerhedsstillelse

Har en virksomhed tilladelse til samlet sikkerhedsstillelse, registreres alle oplysninger om sikkerhedsstillelsen på garantitoldstedet. Virksomheden får tildelt et GRN (Garanti Reference Nummeret) og en adgangskode. GRN er sikkerhedsstillelsens identifikationsnummer, der består af 17 cifre.

Adgangskoden er unik, og skal derfor bruges af den ansvarlige for proceduren hver gang den tilhørende sikkerhedsstillelse anvendes til opstart af en forsendelse. Virksomheden har mulighed for at vælge at få registreret yderligere adgangskoder eksempelvis til brug for den enkelte medarbejder i virksomheden. Adgangskoden kan desuden ændres af den ansvarlige for proceduren når som helst, ligesom virksomheden altid kan få tildelt flere adgangskoder. Sikkerhedsstillelsen må kun bruges af de personer, som den ansvarlige for proceduren har givet autorisationen til, ved at udlevere en adgangskode.

Når den ansvarlige for proceduren har udpeget de personer, som får tildelt en adgangskode, indsendes oplysninger om adgangskoden/adgangskoderne til garantitoldstedet. Adgangskoden skal behandles som en sikkerhedskode (en slags password). Den ansvarlige for proceduren opbevarer en liste over de personer, der er blevet autoriseret. Meddelelse om adgangskoden (IE26) fra den ansvarlige for proceduren til garantitoldstedet er ikke elektronisk implementeret i transitsystemet og skal derfor indsendes manuelt.

Enkelt sikkerhedsstillelse ved kautionist (100 pct. sikkerhedsstillelse)

Ønsker den ansvarlige for proceduren at gøre brug af denne form for sikkerhedsstillelse, skal kautionserklæringen inden brug indsendes til garantitoldstedet, der skal godkende og registrere dokumentet i transitsystemet.

Garantitoldstedet returnerer originalen til den ansvarlige for proceduren. Sammen med den originale kautionserklæring, får den ansvarlige for proceduren udleveret et GRN og en adgangskode til at indsætte i transitsystemet ved opstart af den aktuelle forsendelse. GRN (Garanti Reference Nummeret) er sikkerhedsstillelsens identifikationsnummer, der består af 17 cifre.

Adgangskoden skal behandles som en sikkerhedskode (en slags password).

Enkelt kaution i form af sikkerhedsdokumenter (10.000 EUR - ca. 75.000 kr. - pr. dokument).

Den ansvarlige for proceduren køber et antal sikkerhedsdokumenter hos Danske Speditører til dækning af sine forsendelser.

Danske Speditører udsteder disse sikkerhedsdokumenter (TC32), og sammen med det enkelte dokument udleveres et GRN (Garanti Reference Nummeret), der identificerer dokumentet. GRN er sikkerhedsstillelsens identifikationsnummer, som består af 24 cifre.

Den ansvarlige for proceduren får også tildelt en adgangskode. Adgangskoden skal behandles som en sikkerhedskode, dvs. som et password.

Danske Speditører sender herefter meddelelse til garantitoldstedet om

  • antallet af solgte sikkerhedsdokumenter
  • hvilke virksomheder, der har købt de sikkerhedsdokumenter
  • de tildelte GRN og de tilhørende adgangskoder.

De tilsendte sikkerhedsdokumenter kan ikke anvendes, før oplysningerne er registreret af garantitoldstedet.

Procedurer

Når virksomheden indsender en angivelse (IE15) til transitsystemet, sker der en validering af angivelsesoplysningerne. Virksomheden modtager et MRN (MovementRefereceNumber) i en IE28 meddelelse, og sikkerhedsstillelsen valideres.

Er sikkerhedsstillelsen og adgangskoden gyldig, og er der dækning for sikkerhedsstillelsesbeløbet, frigives forsendelsen, og virksomheden modtager en meddelelse om frigivelsen (IE29).

Er sikkerhedsstillelsen og/eller adgangskoden ikke gyldig, eller er der ikke dækning for sikkerhedsstillelsesbeløbet, modtager virksomheden en meddelelse om, at sikkerhedsstillelsen er ugyldig (IE55).

Når varerne er frembudt ved bestemmelsestoldstedet, og der er sendt en ankomstmeddelelse (IE006) til afgangstoldstedet, bliver det tilhørende sikkerhedsstillelsesbeløb frigivet, og beløbet kan genbruges. Først når afgangstoldstedet har modtaget kontrolresultatet "konform" (IE018) fra bestemmelsestoldstedet, er forsendelsen afsluttet, og den tilhørende sikkerhedsstillelse bliver frigivet.

Procedure ved afgangstoldstedet

Ved opstart af en forsendelse på afgangstoldstedet skal GRN, adgangskode og sikkerhedsstillelsesbeløbet oplyses. Er der tale om en kontant sikkerhedsstillelse i form af rede penge, skal der ikke afgives oplysninger om GRN og adgangskode.

Procedure ved afgivelse af en elektronisk forsendelsesangivelse (IE15)

Når virksomheden indsender en elektronisk angivelse (IE15) til afgangstoldstedet skal følgende oplysninger angives i rubrik 44 (yderligere oplysninger):

  • Sikkerhedsstillelsesbeløbet
  • Valuta (møntsort)
  • GRN (Guarantee Reference Number).

I rubrik 52 (sikkerhedsstillelser) udfyldes følgende felter:

  • Sikkerhedsstillelsens art (kode)
  • Referencenummer (GRN)
  • Adgangskode.

Referencebeløb (samlet sikkerhedsstillelse)

Ved opstart af en forsendelse sker der validering af sikkerhedsstillelsesbeløbet.

Overstiger referencebeløbet det, som er angivet i virksomhedens tilladelse til samlet sikkerhedsstillelse, bliver forsendelsen afvist. Det er derfor vigtigt, at den ansvarlige for proceduren på forhånd gør sig overvejelser om, hvorvidt referencebeløbet er stort nok til at dække de forsendelser, som virksomheden starter.