Indhold

Dette afsnit beskriver og forklarer reglerne for forsendelse inden for EU og mellem EU og et fælles forsendelsesland. Ved et fælles forsendelsesland forstås et land, som ikke er en EU-medlemsstat, men som er part i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure.

Der er i overgangsperioden, indtil opgraderingen af NCTS er klar, en del overgangsbestemmelser på forsendelsesområdet, se DFO art. 24-53.

Overgangsordningerne vedrører godstransport med jernbane, skib og fly, hvor de gamle regler anvendes, indtil opgraderingen af NCTS er klar til ibrugtagning. Se mere i underliggende afsnit F.A.20.3.1, F.A.20.6, F.A.20.7 og for sidstnævnte, underafsnittene F.A.20.7.8, F.A.20.7.9 og F.A.20.7.10 om jernbane, flytransport og søtransport.

Afsnittet indeholder:

 • Formål og begreber i EU-forsendelse (F.A.20.1)
 • Lovgrundlag og principper for EU-forsendelse (F.A.20.2)
 • Transitsystemet (NCTS) (F.A.20.3)
 • Beredskabsprocedure for EU-forsendelse (Nødprocedure) (F.A.20.4)
 • Sikkerhedsstillelser i forsendelsesproceduren (F.A.20.5)
 • Standardproceduren i EU-forsendelse (F.A.20.6)
 • Forenklede procedurer i EU-forsendelse (F.A.20.7)
 • Kontrol med procedurens ophør (F.A.20.8)
 • Postforsendelser (F.A.20.9)
 • Transport gennem faste installationer (F.A.20.10).
 • Bestemmelser og procedurer for TIR-konventionen og ATA-konventionen (F.A.20.11